سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
پژوهش سرای دانش آموزی خلیج فارس
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    راهنمایی طرحهای پژوهشی آمار و مدلسازی

به اطلاع کلیه دانش آموزان دوم ریاض وسوم تجربی می رساند پژوهشسرای خلیج فازس آمادگی لازم را برای راهنمایی انجام طرحهای آماری آنان  دردرس آمار ومدلسازی رادارد جهت ثبت نام این مرکز واقع درمیدان شهدا مراجعه کنید.